LinkedInTwitter

Hoe lang duurt het voordat mijn teksten af zijn?

Dat hangt van uw project af, maar als het om een artikel gaat, een verkoopbrief of enkele webpagina’s, kunt in de regel uitgaan van twee weken. Dat geeft me genoeg tijd om onderzoek te doen en vervolgens te schrijven, verbeteren en herzien totdat ik over elk woord tevreden ben. Maar ik begrijp het wel als u niet zo lang wilt wachten. Als u een spoedopdracht heeft die ik kan aannemen, betekent dat voor u een garantie op de afgesproken deadline èn, zoals altijd, op mijn beste werk.