LinkedInTwitter

Schrijf je alle teksten zelf of besteed je ook werk uit?

Download the interview movie

Ik schrijf in principe alle teksten zelf, zodat ik volledige controle heb over de kwaliteit. Bij grotere projecten roep ik wel eens de hulp in van een andere tekstschrijver, vooral als een bepaald specialisme de doorslag kan geven 카카오tv 영상. Ook dan ben ik verantwoordelijk voor het eindresultaat. Als ik met meerdere mensen aan een project werk, zal dat u als opdrachtgever altijd vooraf duidelijk zijn 60일 지정생존자 다운로드.